Starterslening mogelijk?

Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is een financiële partner van gemeenten, andere overheden en marktpartijen in volkshuisvesting. Bij SVn kunt u terecht voor de Starterslening.

Kijk op www.svn.nl voor meer informatie over de Starterslening.


Het is voor starters in de woningmarkt doorgaans erg moeilijk een passende koopwoning te bemachtigen. Om dit maatschappelijke probleem te bestrijden, heeft het SVN in samenwerking met Nederlandse gemeenten en het Rijk de Starterslening ontwikkeld. Met behulp van de Starterslening kunnen startende kopers vaak net dat beetje extra lenen dat nodig is om de gewenste woning wel te kunnen kopen. De Starterslening biedt starters op de woningmarkt de kans om voor het eerst een eigen woning te kopen.


De Starterslening stimuleert de woningmarkt en draagt aanzienlijk bij aan doorstroming in de huursector, continuering van de woningbouw en werkgelegenheid. Dit blijkt uit een uitgebreid onderzoek naar de woningmarkteffecten van de Starterslening door het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB).


In 2012 heeft minister Blok voor Wonen en Rijksdienst besloten starters op de Nederlandse koopwoningmarkt een financieel steuntje in de rug te geven, met behulp van de Starterslening. Minister Blok heeft toen € 50 miljoen beschikbaar gesteld voor Startersleningen. De rijksbijdrage is gericht op het verlagen van kosten voor gemeenten en provincies, zodat zij de Starterslening maximaal kunnen inzetten binnen hun woonbeleid. De rijksbijdrage heeft de Nederlandse woningmarkt de afgelopen jaren onder moeilijke omstandigheden een zichtbare impuls gegeven. Met het huidige rijksbudget kunnen 13.000 starters met behulp van een Starterslening een woning kopen.

Kies een vestigingInformatie Vraag stellen Afspraak maken
Is een AOV te duur?

Klik hier!

 

Op zoek naar
de actuele
hypotheek-
rentes?


Klik hier!