Privacyregels

De persoonsgegevens die u achterlaat bij het gebruik van deze website worden conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens gebruikt en ingezet om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw toestemming aan derden verstrekt, tenzij dit resulteert uit een wettelijke verplichting of overeenkomst met u.
 
Wanneer u geen informatie van ons wilt ontvangen, kunt u dit aan ons kenbaar maken. Uw persoonsgegevens worden dan verwijderd. U kunt inzage krijgen in uw persoonsgegevens zoals wij deze hebben geregistreerd.
Kies een vestigingInformatie Vraag stellen Afspraak maken
Verzilver uw woning

Klik hier!

 

Op zoek naar
de actuele
hypotheek-
rentes?


Klik hier!